อาลัย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเบียร์ช้าง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ครอบครัวเตรียมสวดพระอภิธรรมที่วัดเทพศิรินทร์

วันที่ 17 มี.ค.2566 รายงานข่าวแจ้ง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภรรยา นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ เจ้าสัวเบียร์ช้าง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 01.24 น.ที่ผ่านมา เบื้องต้นครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดเทพศิรินทร์

สำหรับ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี หนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณามีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยาวนานกว่า 50 ปี

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณายังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่  quoteorama.com